Sapientia is een podium, netwerk en klankbord voor vrouwen die zich verbonden voelen met de SGP. Ons doel is om vrouwen met al hun talenten zichtbaar te maken, met elkaar te verbinden, kennis te delen en hen stimuleren zich beschikbaar te stellen voor maatschappelijke en politieke functies.

Het ‘vrouwenstandpunt’ bij de SGP

In 2010 kwam de Hoge Raad met een uitspraak waarin de rechter maatregelen (aan)beveelde die ertoe zouden moeten leiden dat de SGP het passief kiesrecht aan vrouwen toe zou kennen.
Als reactie op de uitspraak van de Hoge Raad is in 2013 het algemeen reglement van de SGP
gewijzigd. De nieuwe bepaling stelt dat het geslacht van de kandidaat niet doorslaggevend mag zijn in de selectie van de kandidaten. Deze wijzigingen betekenen echter geen einde aan de discussie over de rol van de vrouw binnen de SGP.

In 2014 stelde Lilian Janse zich als eerste SGP vrouw kandidaat en werd zij gekozen in de gemeenteraad van Vlissingen. Ondertussen zijn we een aantal jaar en meerdere vrouwen in de politiek verder. In 2021 waren er bij de gemeenteraadsverkiezingen meer vrouwelijke kandidaten dan ooit, en is het aantal gekozen vrouwelijke SGP raadsleden verdriedubbeld. Inmiddels is er ook een vrouwelijke SGP wethouder.

Sapientia wil de positie van de vrouw bespreekbaar maken en streeft naar de erkenning van het passief vrouwenkiesrecht binnen de SGP.

Onze naam

Sapientia is ontstaan uit een groep vrouwen die werkzaam zijn en waren voor de SGP fracties in de Tweede Kamer, het Europees Parlement of voor het Partijbureau. Na de verkiezingen van 2020 ontstond het idee om een netwerk te vormen met andere betrokken SGP vrouwen die graag meedenken over politieke en maatschappelijke onderwerpen en/ of die een baan hebben in het openbaar bestuur. We noemden de groep ‘Het Grabinaat’ als speelse verwijzing naar Riet Grabijn, die een belangrijke rol heeft gespeeld in de discussie over de positie van vrouwen binnen de SGP. Met het groeien van het netwerk ontstond de behoefte aan een meer serieuze naam. Eind 2021 is de naam Sapientia gekozen door de leden. ‘Sapientia’ is Latijn voor Wijsheid en is een verwijzing naar de Wijsheid in het Spreukenboek.

Verbinding met de SGP

We opereren onafhankelijk, maar voelen ons politiek en ideologisch verbonden aan de SGP. We zijn bij elkaar gekomen met dezelfde vraag: wat is de rol van vrouwen in de politiek, bestuur en maatschappij vanuit Bijbels perspectief, anno nu? Een antwoord op die vraag is niet eenduidig. Wat ons samenbindt is onze interesse in politiek, van gemeentelijk niveau tot internationaal. We beraden ons met de talenten die we gekregen hebben, geïnspireerd door de Bijbel, over onze rol in de maatschappij en de politiek.

Naast het nadenken over de rol van de vrouw, vormt Sapientia een podium, netwerk en klankbord voor ambitieuze, christelijke vrouwen. Binnen de SGP bestaat soms het beeld dat vrouwen uit de achterban niet actief willen worden. Een vrouw die wel een politieke functie wil bekleden, valt al snel buiten de gebruikelijke kanalen of netwerken. Ons doel is om SGP vrouwen met al hun talenten zichtbaar te maken, met elkaar te verbinden, kennis te delen en hen stimuleren zich beschikbaar te stellen voor maatschappelijke en politieke functies.