Sapientia

10 redenen om te stemmen voor de Europese verkiezingen

  1. Stemmen is een grondrecht, en ook een heel prachtige verantwoordelijkheid om de democratie te versterken en christenen een stem te geven. Wie niet stemt geeft juist een stem aan andere opvattingen en beslist niet mee over de toekomst.
  2. In een wereld die steeds complexer en instabieler wordt en die onderling steeds meer verbonden is, pakt de Europese Unie mondiale problemen aan die geen enkel EU-land in zijn eentje kan oplossen.
  3. Juist in Europa kunnen we samenwerken met gelijkgestemde christelijke politieke partijen. Hoewel we weg moeten blijven van extreemrechts, is de ECR een groep van conservatief christelijke partijen waar we samenwerking kunnen zoeken op het gebied van de waarden van het gezin en medisch-ethische kwesties. Waar Nederland steeds meer seculier worden, vinden we in andere Europese lidstaten steun.
  4. Op veel thema’s moeten er afspraken worden gemaakt die grensoverschrijdend zijn. Nederland is in verhouding met andere lidstaten een klein land, maar we hebben wel veel invloed door een sterke (kennis) economie. Die positie kunnen we alleen bestendigen door positieve samenwerking met andere Europese landen en als Europa onze concurrentiepositie in de wereld te verstevigen.
  5. Eerlijke handelsafspraken en grote onderhandelingen met technologiebedrijven kunnen alleen maar op Europees niveau worden gedaan. Het is goed om als grote Europese christelijke fractie op te komen voor het beschermen van jongeren op Social Media en het reguleren van artificial intelligence (AI).
  6. We willen als christenen vreemdelingen en vluchtelingen herbergen. Toch moeten we ook afspraken maken op Europees gebied om de instroom te beperken en eerlijk te verdelen over de lidstaten, maar kunnen we ook gezamenlijk optrekken om christenvervolging te agenderen.
  7. Europese samenwerking komt voor uit een christelijk en sociaaldemocratisch idee van samenwerking en het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor vrede en welvaart. Lidmaatschap van de EU heeft voor veel Oost Europese landen voor democratie en welvaart gezorgd. Vrede in Europa is een groot goed, maar is fragiel zoals we zien in Oekraïne. (Potentieel) lidmaatschap van nieuwe landen zorgt ervoor dat landen moeten hervormen en zorgt voor een pro-Europese houding in plaats van een hang naar Rusland of China.
  8. Door de oorlog in Oekraïne zien we het belang van een sterke defensie samenwerking en het investeren in het versterken van ons leger. Toch kunnen we niet zonder Europese samenwerking om niet afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten. Betere samenwerking in Europees verband om de grenzen van Europa te beschermen is niet alleen noodzakelijk, maar is ook efficiënt en bespaart kosten.
  9. Landbouw en visserij is voor onze achterban een belangrijk thema omdat we veel boeren, vissers en tuinders vertegenwoordigen. De SGP kan in Europa met een eerlijke, en nuchtere visie, maar met oog voor de schepping, dierwelzijn, volksgezondheid, milieu en natuur, opkomen voor een eerlijke concurrentiepositie en behoud van een goed inkomen.
  10. De Europese Unie is duur en log, toch is handelsland Nederland één van de Europese landen die het meeste profiteert van de interne markt.

Dit vind je misschien ook leuk...